I Avancuar
Kërko
  1. Fillimi
  2. Neurokirurgji
Tumoret: Beninj dhe Malinj

Kanceri është një shumëzim anormal, i vazhdueshëm i qelizave. Qelizat ndahen në mënyrë të pakontrolluar dhe mund të rriten në indin e afërt ose të shpërndahen në pjesë të larguara të trupit. Masa e qelizave kanceroze më në fund do...

Kategoritë: 
Dhimbjet e shpinës

Dhimbja e shpinës apo dhimbjet e prapme, janë një problem i zakonshëm mjekësor. Ekzistojnë shumë shkaqe për dhimbjet e shpinës. Disa prej tyre janë për shkak të problemeve të rënda, shumica e problemeve të prapme janë me natyrë “mekanike” dhe mund të parandalohen me përdorimin e duhur të shpin...

Kategoritë: