I Avancuar
Kërko

Rreth “Spitali Amerikan”

Spitali Amerikan në Kosovë, është pjesë e grupit të Spitalit Amerikan SHA, i cili zotërohet nga fondi i investimeve Southeast Europe Equity Fund II (SEEF II), një fond I themeluar në Mars 2006 si rezultat i financimit të përbashkët prej 200 milionë dollarësh të investitoreve institucionale nga Europa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të Agjencisë së investimeve të qeverisë Amerikane OPIC (Overseas Private Investment Corporation) si edhe të EBRD (Banka Europiane per Rindertim dhe Zhvillim).

Fondi SEEF II (sot me një kapital 320 milionë dollarë) menaxhohet nga SEAF 9Small Enterprise Assistance Funds), një grup i menaxhimit të investimeve që ofron kapital rritjeje dhe asistencë biznesi për shumë partnerë në gjithë botën dhe kryesisht në, Europe Qëndrore e Lindore, Afrikë, Azi dhe Amerikën Latine. Fondi SEEF II I menaxhuar nga SEAF synon kryesisht investimet në shëndetësi, telekomunikacion, media dhe shërbime financiare duke u fokusuar në zhvillim të biznesit, rritje, ristrukturim si edhe privatizim dhe zotëron investime në Europen Juglindore, kryesisht në Shqipëri, Bullgari, Rumani, Turqi, Maqedoni, Kroaci.

Spitali Amerikan në Kosovë është themeluar në vitin 2012. Ky spital ofron shërbim gjithëpërfshirës në një mjedis ku inovacioni dhe edukimi i vazhdueshëm janë pjesë përbërese e kujdesit duke synuar të jete lider i padiskutueshem në ofrimin e shërbimeve nga me imediatet deri në ato me inovative e komplekse. Spitali Amerikan në Kosovë ka si vision të tij të garantojë përsosmëri dhe lidership i nxitur nga vlerat e tij kryesore që përfshijnë shërbimin, partneritetin, kujdesin dhe integritetin.

Sot në Spitalin Amerikan në Prishtinë ofrohen të gjitha shërbimet diagnostike dhe ndërhyrjet kirurgjikale duke ofruar në këtë mënyrë një shërbim komplet për qytetarët e Kosovës.

Shërbime të Ofruara

Alergji & Imunologji
Alergji & Imunologji 1 Shërbime
Anesteziologji
Anesteziologji 1 Shërbime
Endokrinologji
Endokrinologji 1 Shërbime
Gastroenterologji
Gastroenterologji 1 Shërbime
Obstetrikë & Gjinekologji
Obstetrikë & Gjinekologji 1 Shërbime
Hematologji
Hematologji 1 Shërbime
Infektologji 1 Shërbime
Kardiokirurgji 1 Shërbime
Kardiologji
Kardiologji 1 Shërbime
Kirurgji e Përgjithshme
Kirurgji e Përgjithshme 1 Shërbime
Kirurgji Plastike
Kirurgji Plastike 1 Shërbime
Kirurgji Vaskulare
Kirurgji Vaskulare 1 Shërbime
Nefrologji
Nefrologji 1 Shërbime
Neonatologji
Neonatologji 1 Shërbime
Pediatri
Pediatri 1 Shërbime
Neurologji
Neurologji 1 Shërbime
Neurokirurgji
Neurokirurgji 1 Shërbime
Oftalmologji
Oftalmologji 1 Shërbime
Onkologji
Onkologji 1 Shërbime
Otorinolaringologji
Otorinolaringologji 1 Shërbime
Ortopedi
Ortopedi 1 Shërbime
Pulmologji
Pulmologji 1 Shërbime
Radiologji
Radiologji 1 Shërbime
Reumatologji
Reumatologji 1 Shërbime
Mjekësi Emergjente
Mjekësi Emergjente 1 Shërbime
Urologji
Urologji 1 Shërbime