Kërkim
i Avancuar
Syheda Latifi Hoxha Syheda Latifi Hoxha

Prof. Dr. Syheda Latifi Hoxha

 • 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐞 𝐆𝐣𝐢𝐧𝐞𝐤𝐨𝐥𝐨𝐠𝐣𝐢𝐬𝐞̈ 𝐝𝐡𝐞 𝐎𝐛𝐬𝐭𝐞𝐭𝐫𝐢𝐤𝐞̈𝐬
 • 1 Përshtypjet
Prishtinë 1 Vota Nuk është në dispozicion
Nail Emini Nail Emini

Dr. Nail Emini

 • Specialist i Mjekësisë Familjare
 • 0 Përshtypjet
Prizren 0 Vota Nuk është në dispozicion
Lipjan 0 Vota Nuk është në dispozicion
Kushtrim Trolli Kushtrim Trolli

Dr. Kushtrim Trolli

 • Specializant i Anesteziologjisë
 • 0 Përshtypjet
Prishtinë 0 Vota Nuk është në dispozicion
Jeton Karpuzi Jeton Karpuzi

Dr. Jeton Karpuzi

 • Doktor i Mjekësisë
 • 0 Përshtypjet
Lipjan 0 Vota Nuk është në dispozicion
Drilon Ahmetaj Drilon Ahmetaj

Ass. Dr. Drilon Ahmetaj

 • Specializant i Pediatrisë
 • 0 Përshtypjet
Prishtinë 0 Vota Nuk është në dispozicion
Haris Hasani Haris Hasani

Dr. Haris Hasani

 • Doktor i Mjekësisë
 • 0 Përshtypjet
Gjermani 0 Vota Nuk është në dispozicion
Ermal Zatriqi Ermal Zatriqi

Dr. Ermal Zatriqi

 • Doktor i Mjekësisë
 • 0 Përshtypjet
Prishtinë 0 Vota Nuk është në dispozicion
Dren Mulla Dren Mulla

Dr. Dren Mulla

 • Stomatolog
 • 0 Përshtypjet
Pejë 0 Vota Nuk është në dispozicion
Drita Kabashi Drita Kabashi

Dr. med. Drita Kabashi

 • 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐞 𝐆𝐣𝐢𝐧𝐞𝐤𝐨𝐥𝐨𝐠𝐣𝐢𝐬𝐞̈ 𝐝𝐡𝐞 𝐎𝐛𝐬𝐭𝐞𝐭𝐫𝐢𝐤𝐞̈𝐬
 • 0 Përshtypjet
Prishtinë 0 Vota Nuk është në dispozicion