Kërkim
i Avancuar
Politika e rimbursimit dhe kthimit

POLITIKAT E RIMBURSIMIT DHE KTHIMIT

Politika jonë e rimbursimit dhe kthimit zgjat 14 ditë. Nëse kanë kaluar 14 ditë nga blerja juaj, ne nuk mund t’ju ofrojmë rimbursim ose shkëmbim të plotë.

Për t’u kualifikuar për kthim, produkti juaj duhet të jetë i papërdorur dhe në të njëjtën gjendje që e keni marrë. Gjithashtu duhet të jetë në paketimin origjinal të pranuar.

Disa lloje mallrash përjashtohen nga kthimi. Mallrat që prishen si ushqimi, lulet, gazetat ose revistat nuk mund të kthehen. Ne gjithashtu nuk pranojmë produkte që janë materiale të rrezikshme ose lëngje ose gazra të ndezshëm.

Artikuj shtesë të pakthyeshëm:

  • Dhuratat ( Gift Cards )
  • Produkte softuerike të shkarkueshme
  • Shërbime mjekësore dhe produktet e kujdesit personal

Për të kompletuar kthimin tuaj, ne kërkojmë një faturë ose vërtetim blerjeje.

Ju lutemi, mos ia dërgoni pakon që ju keni blerë prodhuesit.

Ka disa situata ku jepen vetëm rimbursime të pjesshme:

  • Libër me shenja të dukshme përdorimi
  • Çdo produkt që nuk është në gjendjen e tij origjinale, është i dëmtuar ose i mungon pjesë për arsye që nuk janë për shkak të gabimit tonë.
  • Çdo produkt që kthehet më shumë se 14 ditë pas dorëzimit.

Pasi kthimi juaj të merret dhe inspektohet, ne do t’ju dërgojmë një email për t’ju njoftuar se kemi marrë artikullin tuaj të kthyer. Ne gjithashtu do t’ju njoftojmë për miratimin ose refuzimin e rimbursimit tuaj.

 Nëse kërkesa juaj është miratuar, atëherë rimbursimi juaj do të përpunohet dhe shuma e mjetëve do të aplikohet automatikisht në kartën tuaj të kreditit ose në mënyrën origjinale të pagesës, brenda një kohe të caktuar ditësh.

  • Rimbursimet e vonuara ose që mungojnë

Nëse nuk keni marrë ende një rimbursim, fillimisht kontrolloni përsëri llogarinë tuaj bankare.

Pastaj kontaktoni kompaninë (bankën) tuaj të kartës së kreditit, mund të duhet pak kohë përpara se rimbursimi juaj të realizohet zyrtarisht.

Më pas kontaktoni bankën tuaj. Shpesh duhet pak kohë përpunimi përpara se të realizohet një rimbursim.

Nëse i keni bërë të gjitha këto dhe nuk keni marrë ende rimbursimin tuaj, ju lutemi na kontaktoni përmes kanaleve të kontaktit që janë dhënë në uebfaqen tonë.

  • Produketet me zbritje

Mund të rimbursohen vetëm artikujt me çmim të rregullt. Produktet me zbritje nuk mund të rimbursohen.

Ne i zëvendësojmë produktet vetëm nëse janë defekt. Nëse keni nevojë për ta shkëmbyer atë për të njëjtin produkt, na kontaktoni përmes kanaleve të kontaktit që janë dhënë në uebfaqen tonë.

Për të kthyer produktin tuaj, duhet ta dërgoni produktin tuaj me postë në: { Adresën që do ju dërgojmë}.

Ju do të jeni përgjegjës për të paguar për kostot tuaja të transportit për kthimin e produktit tuaj. Kostot e transportit janë të pakthyeshme. Nëse merrni një rimbursim, kostoja e transportit të kthimit do të zbritet nga rimbursimi juaj.

Në varësi të vendit ku jetoni, koha që mund të duhet që produkti juaj i shkëmbyer të arrijë tek ju mund të ndryshojë.

Na kontaktoni në {email} për pyetje në lidhje me rimbursimet dhe kthimet.

Përditësuar më 18/01/2024