Kërkim
i Avancuar

154 përshtatje u gjetën

Besnik Mehani Besnik Mehani

Dr. Besnik Mehani

 • Doktor i Mjekësisë
 • 0 Përshtypjet
Prishtinë 0 Vota Nuk është në dispozicion
Shenasi Xhemaj Shenasi Xhemaj

Dr. med. Shenasi Xhemaj

 • Doktor i Mjekësisë
 • 0 Përshtypjet
Prizren 0 Vota Nuk është në dispozicion
Besim Nikqi Besim Nikqi

Dr. Besim Nikqi

 • 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 𝐢 𝐆𝐣𝐢𝐧𝐞𝐤𝐨𝐥𝐨𝐠𝐣𝐢𝐬𝐞̈ 𝐝𝐡𝐞 𝐎𝐛𝐬𝐭𝐞𝐭𝐫𝐢𝐤𝐞̈𝐬
 • 0 Përshtypjet
Pejë 0 Vota Nuk është në dispozicion
Naim Uka Naim Uka

Dr. Naim Uka

 • Mjekësi Ligjore
 • 0 Përshtypjet
Prishtinë 0 Vota Nuk është në dispozicion
Adriana Jashari Adriana Jashari

Dr. med. Adriana Jashari

 • Mjekësi Familjare
 • 0 Përshtypjet
Prishtinë 0 Vota Nuk është në dispozicion
adds
Gëzim Devolli Gëzim Devolli

Dr. Gëzim Devolli

 • Kirurg i Përgjithshëm
 • 0 Përshtypjet
Pejë 0 Vota Nuk është në dispozicion
Shqipe Haxhiu Shqipe Haxhiu

Dr. Shqipe Haxhiu

 • Doktor i Mjekësisë
 • 0 Përshtypjet
Prishtinë 0 Vota Nuk është në dispozicion
Prishtinë 0 Vota Nuk është në dispozicion
Hajrije Shabani Hajrije Shabani

Dr. Hajrije Shabani

 • Mjekësi Familjare
 • 0 Përshtypjet
Prishtinë 0 Vota Nuk është në dispozicion
Julinda Alidemaj Julinda Alidemaj

Dr. Julinda Alidemaj

 • Doktor i Mjekësisë
 • 0 Përshtypjet
Istog 0 Vota Nuk është në dispozicion