Kërkim
i Avancuar

154 përshtatje u gjetën

Lirim Tafilaj Lirim Tafilaj

Dr. Lirim Tafilaj

 • Infektolog
 • 0 Përshtypjet
Prishtinë 0 Vota Nuk është në dispozicion
Prishtinë 0 Vota Nuk është në dispozicion
Gent Jakupi Gent Jakupi

Dr. Gent Jakupi

 • Kardiolog
 • 0 Përshtypjet
Prishtinë 0 Vota Nuk është në dispozicion
Edmond Halili Edmond Halili

Dr. Edmond Halili

 • Kardiolog
 • 0 Përshtypjet
Prishtinë 0 Vota Nuk është në dispozicion
Drita Berisha Drita Berisha

Dr. sci. med. Drita Berisha

 • Gastroenterologe
 • 0 Përshtypjet
Prishtinë 0 Vota Nuk është në dispozicion
adds
Uran Mehmeti Uran Mehmeti

Dr. Uran Mehmeti

 • Doktor i Mjekësisë
 • 0 Përshtypjet
Kaçanik 0 Vota Nuk është në dispozicion
Nol Cena Nol Cena

Dr. Nol Cena

 • Stomatolog
 • 0 Përshtypjet
Prishtinë 0 Vota Nuk është në dispozicion
Sulltan Sylejmani Sulltan Sylejmani

Dr. Sulltan Sylejmani

 • Anesteziolog
 • 0 Përshtypjet
Gjilan 0 Vota Nuk është në dispozicion
Genc Shala Genc Shala

Dr. med. Genc Shala

 • Endokrinolog
 • 0 Përshtypjet
Prishtinë 0 Vota Nuk është në dispozicion
Selamete Çeku Selamete Çeku

Dr. Selamete Çeku

 • Patologe
 • 0 Përshtypjet
Prishtinë 0 Vota Nuk është në dispozicion