Kërkim
i Avancuar
  1. Fillimi
  2. Doktorët
  3. Kardiologji

18 përshtatje u gjetën

Luljeta Durmishi Luljeta Durmishi

Dr. Luljeta Durmishi

  • Interniste - Kardiologe Invazive
  • 0 Përshtypjet
Prishtinë 0 Vota Nuk është në dispozicion
Gëzim Berisha Gëzim Berisha

Dr. Gëzim Berisha

  • Kardiolog
  • 0 Përshtypjet
Mitrovicë 0 Vota Nuk është në dispozicion
Prishtinë Hën, Mar, Mër, Enj, Pre 0 Vota Sot në dispozicion
Vushtrri Hën, Mar, Mër, Enj, Pre, Sht, Die 24/7 në dispozicion
Gjakovë Hën, Mar, Mër, Enj, Pre, Sht, Die 24/7 në dispozicion
adds
Ferizaj Hën, Mar, Mër, Enj, Pre, Sht, Die 24/7 në dispozicion
Mitrovicë Hën, Mar, Mër, Enj, Pre, Sht, Die 24/7 në dispozicion
Pejë Hën, Mar, Mër, Enj, Pre, Sht, Die 24/7 në dispozicion
Prizren Hën, Mar, Mër, Enj, Pre, Sht, Die 24/7 në dispozicion
Gjilan Hën, Mar, Mër, Enj, Pre, Sht, Die 24/7 në dispozicion