Kërkim
i Avancuar
  1. Fillimi
  2. Amenorre
Amenorre (mungesa e menstruacioneve)

Amenorre (mungesa e menstruacioneve) Amenorreja quhet mungesa e menstruacioneve për të paktën 3 muaj, tek një grua që ka pasur më parë menstruacione, dhe mosardhja e ciklit tek një vajzë që ka mbushur moshën 16 vjeç. Shkaku më i shpeshtë i këtij problemi është shtatzënia. Shkaqet e tjera...

Kategoritë: