Kërkim
i Avancuar
  1. Fillimi
  2. Dispareunia Superficial
Dispareunia

Percaktohet si dhimbje genitale persisitente apo e herepashersshme gjate ose pas marrdhenieve seksuale. Mund te ndodhin per shume arsye, nga probleme strukturore deri ne ato psikologjike. Simptomat • Dhimbje vetem gjate penetrimit sekusal ( ne hyrje ) • Dhim...

Kategoritë: