Kërkim
i Avancuar
  1. Fillimi
  2. Alfentanil

Alfentanil


Përdorimet​

Analgjezi, veçanërisht gjatë ndërhyrjeve të shkurta kirurgjike dhe në ndërhyrjet kirurgjike jashtë spitalit; thellim i anestezisë; analgjezi dhe suprimim i aktivitetit të frymëmarrës tek pacientët e njësisë intensive me frymëmarje të ndihmuar.

Kundërpërdorimet​​

Shtypje e rritur intrakraniale (në kokë); depresion i rëndë i frymëmarrjes; insuficiencë (ulje e funksionit) e rëndë e mëlçisë apo veshkave.

Efektet anësore​

Frymëmarrje e çrregulluar, laringospazëm (spazëm e laringut), konfuzion, miozë.

Format farmaceutike dhe dozat​

Tretësirë për injeksion: 500 mcg/mL; 5 mg/mL (duhet holluar para përdorimit)
  • Shpërndaje: