Kërkim
i Avancuar
  1. Fillimi
  2. Anestezikët

Përdorimet​ Analgjezi, veçanërisht gjatë ndërhyrjeve të shkurta kirurgjike dhe në ndërhyrjet kirurgjike jashtë spitalit; thellim i anestezisë; analgjezi dhe suprimim i aktivitetit të frymëmarrës tek pacientët e njësisë intensive me frymëmarje të ndihmuar. Kundërpërdorimet​...

Kategoritë: 

Përdorimet​ Relaksimi i shkurtër dhe afatmesëm muskulor për operacion. Dozimi​ Me rrugë I.M.(intra muskulare) për të rriturit dhe fëmijët mbi 1 muaj: fillimisht 300-600 mcg/kg, pastaj 100-200 mcg/kg sipas nevojës; me rrugë I.V., 5-10 mcg/kg/min. Format farmaceutike dhe d...

Kategoritë: 

Përdorimet​ Relaksues muskulor në ndërhyrjet kirurgjike, gjendje spastike kronike e muskujve të vullnetshëm, hipertermi (temperaturë e lartë) malinje. Kundërpërdorimet​​ Insuficiencë hepatike (ulje e funksionit të mëlçisë); spazmat muskula...

Kategoritë: 

Përdorimet​ Anestezi e përgjithshme. Efektet anësore​ Depresion kardiorespirator (ulje e frekuencës së zemrës dhe mushkërisë); hepatotoksicitet (helmim i mëlçisë), tek të senzibilizuarit ndaj anestezikëve të halogjenuar. Dozimi​...

Kategoritë: 

Përdorimet​ Induksion i anestezisë të përgjithshëme. Efektet anësore​ Ndjenjë të vjelle; lëvizje të pakontrolluara të syrit; hipertension (rritje e tensionit); hipotension (ulje të tensionit); aritmi (çrregullime të ritmit të zemrës); hipo...

Kategoritë: 

Përdorimet​ Sedacion (letargji); analgjezi (kundra dhimbjes); medikacion paraoperativ (pergatitje para operacionit); shtesë anestezisë së pergjithshme apo lokale. Kundërpërdorimet​​ Shtypje e rritur intrakraniale (në kokë); depresion i rëndë i...

Kategoritë: 

Përdorimet​ Anestezi e përgjithshme. Dozimi​ Induktim, duke rritur gradualisht nga 2-4% në oksigjen apo nitroksid-oksigjen. Tek fëmijët 1.5-2% përmbajtje 0.5-2%. Format farmaceutike dhe dozat​ Tretësirë për inhalim (në rrugë frymë...

Kategoritë: 

Përdorimet​ Anestezi (induktimi dhe mbajtja). Kundërpërdorimet​​ Hipersensitiviteti (mbi ndjeshmëri). Efektet anësore​ Takikardia (rritja e rrahjeve të zemrës) (moshat e reja), hipotension (ulja e tensionit), depresion i respiracionit (ulja e kapacitetit të frymëmarrje...

Kategoritë: 

Përdorimet​ Induktim i anestezi-së; mbajtje e anestezisë tek ndërhyrjet e vogla kirurgjik-ale. Kundërpërdorimet​​ Shtypje intrakraniale e lartë; aneurizëm i aortë-s; tiro-toksikozë (helmim në gjëndra tiroide); angina pektorale (dhimbje tipik...

Kategoritë: 

Përdorimet​ Qetësim me amnezi (gjumë), premedikacion, induktim në anestezi. Kundërpërdorimet​​ Shih diazepamin. Efektet anësore​ Shih diazepamin, depresion i frymëmarrjes dhe ndërprerje e saj veçanërisht pas dozave të larta apo...

Kategoritë: