Kërkim
i Avancuar
  1. Fillimi
  2. Gjaku dhe Sistemi Limfatik
Faktorët e rezusit dhe shtatzënia

Gjaku i asnjë njeriu nuk është i njëjtë. Gjaku është i ndarë në grupe, më i njohuri është sistemi ABO në të cilën gjaku i një personi është regjistruar ose si A, B, AB apo O, në varësi të llojeve të kimikateve të identifikuara në qelizat e kuqe të gjakut. Kur dikush ka nevojë për një trans...

Transfuzioni i gjakut

Transfuzioni i gjakut nuk ka qenë një ndër opsionet e trajtimit mjekësor në fillimet e viteve 20. Transfuzioni u shfaq kur u zbuluan grupet e gjakut. Kush ka nevojë për transfuzionin e gjakut? Transfuzioni i gjakut është përdorur për të stabilizuar gjendjen...

Rezusi i gjakut

Gjaku i asnjë njeriu nuk është i njëjtë. Gjaku është i klasifikuar në një numër grupesh të ndryshme, më i njohuri është grupi ABO dhe grupi i rezusit. Kur dikush ka nevojë për një transfuzion gjaku, është e rëndësishme që transfuzioni të ndodh ndërmjet grupeve të njëjta të gjakut. Përndrys...

Rezusi negativ i gjakut dhe shtatzënia

Nëse keni gjak me rezus negativ (Rh-), fetusi juaj mund të jetë nën rrezikun e problemeve shëndetësore. Kjo është e vërtetë vetëm nëse fetusi juaj ka rezus të gjakut pozitiv (Rh+). Megjithatë, grupi i gjakut të fëmijës suaj nuk dihet derisa ai të lind. Një test tjetër i ndjekur nga trajtimi ndihmo...

Trajtimi i hemofilisë: Terapia e zëvendësimit

Terapia e zëvendësimit është shtylla e trajtimit të hemofilisë dhe përfshin administrimin intravenoz (në venë), infuzion-in e plazma-s së gjaku-t ose rikombinimin e përqendrimeve për të zëvendësuar faktorin që mungon ose që është dëmtuar gjatë koagulim-it. Produktet që janë përdorur...

Anemia sideropenike

Anemia sideropenike  –  anemia e shkaktuar nga mungesa e hekurit Anemia është reduktimi i qelizave të kuqe të gjakut dhe zakonisht është çrregullimi më i shpeshtë i gjakut. Roli i eritrociteve është që të transportojnë oksigjenin nga mushkëritë në inde si dhe dioksidin...