Kërkim
i Avancuar
Trajtimi i hemofilisë: Terapia e zëvendësimit

Trajtimi i hemofilisë: Terapia e zëvendësimit

Terapia e zëvendësimit është shtylla e trajtimit të hemofilisë dhe përfshin administrimin intravenoz (në venë), infuzion-in e plazma-s së gjaku-t ose rikombinimin e përqendrimeve për të zëvendësuar faktorin që mungon ose që është dëmtuar gjatë koagulim-it.

Produktet që janë përdorur për të trajtuar hemofilinë janë:

  • Trajtimi kryesor i hemofilisë quhet terapia zëvendësuese. Koncentrate të faktorit të koagulimit VIII (për hemofilinë A) ose faktorin e koagulimit IX (për hemofilia B) jepen në mënyrë që të zëvendësojnë faktorin që mungon. Terapia mund të jetë parandaluese, që jepet rregullisht, ose sipas nevojës që jepet vetëm në rast të shfaqjes së gjakderdhje-s. E dyta është më pak intensive dhe më e lirë se e para, mirëpo ekziston rreziku që gjakderdhja të shkaktojë dëmtimin para marrjes së terapisë.
  • Desmopresin (DDAVP) – është një hormon që shfrytëzohet për trajtimin e njerëzve që kanë hemofili të lehtë ose mesatare të tipit A (nuk përdoret tek hemofilia B ose tek format e rënda të hemofilisë A).
  • Medikamentet antifibrinolitike (acidi transekzamik dhe acidi aminokaproik) – mund të përdoren së bashku me terapinë zëvendësuese. Jepen si tableta dhe nuk e lejojnë shpërbërjen e mpiksjes.
  • Terapia me gjene – shkencëtarët po mundohen të gjejnë mënyra për korrigjimin e gjeneve fajtore që shkaktojnë hemofilinë. Megjithatë, kjo terapi akoma nuk është zhvilluar në atë shkallë saqë të jetë e pranueshme.