Kërkim
i Avancuar
Menaxhimi i astmës për nxënësit

Menaxhimi i astmës për nxënësit

Shkollat suportuese të astmës aktivisht mbështesin të gjithë komunitetin e shkollave në menaxhimin e astmës.

Kriteret për akreditimin në Shkollën Suportuese të Astmës:

 • Kurrikulumi i shëndetit shkollor përfshin një program të edukimit të astmës.
 • I gjithë stafi i shkollës është i edukuar rreth astmës.
 • Të dhënat e astmës janë mbajtur në një qendër lokale për çdo student me astmë.
 • Posterat e ndihmës së shpejtë të astmës janë të shfaqura.
 • Ilaçet e astmës janë në dispozicion të studentëve me astmë.
 • Të paktën një aparat thithës është në dispozicion.
 • Nuk ka asnjë plan për menaxhimin e astmës gjatë aktiviteteve shkollore, eskursioneve ose kampeve.
 • Edukimi i astmës i ofrohet prindërve/kujdestarëve brenda shkollave.

Karakteristika të rekomanduara

 • Shkaktarët potencialë të astmës duhen mbajtur nën një minimum brenda ambjenteve shkollore.
 • Shkolla është inkurajuar që të bashkohet me Fondacionet e Astmës si një anëtar komuniteti.

Si mund ta ndihmoj fëmijën tim?

Për fat të keq shumë fëmijë ngurojnë që të përdorin kompresat e tyre në shkollë – nuk është shumë “e paraqitshme”. Pra çfarë mund të bëjë prindi i një fëmije që nguron?

Së pari, kontaktoni doktorin e fëmijës tuaj ose një specialist për një plan veprimi astme të individualizuar që merr parasysh të gjitha nevojat e veçanta të fëmijës tuaj.

Pastaj përdoreni këtë listë si një guidë për të ndihmuar fëmijën tuaj që të përballojë astmën në shkollë – ju mund të keni nevojë që të bëni më shumë nga çfarë është listuar këtu, që varet nga ashpërsia e astmës së fëmijës tuaj. Konsultohuni me mjekun tuaj për t’ju ndihmuar që të përpiloni një listë të veçantë për fëmijën tuaj.

 • Sigurohuni që shkolla, dhe veçanërisht mësuesja e fëmijës tuaj, të ketë njohuri rreth astmës së fëmijës tuaj.
 • Jepini mësuesit dhe/ose infermieres së shkollës një kopje të planit të veprimit të astmës së fëmijës tuaj së bashku me një aparat thithës rezervë që është e përcaktuar me emrin e fëmijës tuaj dhe instruksionet e përdorimit.
 • Sigurojeni mësuesin/infermieren me detajet tuaja të kontaktit.
 • Sigurohuni që fëmija juaj të mbajë gjithmonë me vete ilaçet, dhe të dijë se tek kush të shkojë në rastin e një ataku në shkollë dhe se ku mbahet aparati thithës.
 • Kini kujdes nga shkaktarët e mundshëm brenda dhe përreth shkollës.
 • Sigurohuni që të keni një kuti astme rezervë në shtëpi ose punë apo të mbajtur në makinë në rastin e një emergjence.

Gjithashtu mbani mend se ekspozimi ndaj tymit te cigares përkeqëson astmën e fëmijës tuaj. Nëse ju jeni një duhanpirës, ju mund të ndihmoni astmën e fëmijës tuaj duke lënë duhanin. Synoni për një shtëpi joduhanpirëse, dhe flisni me fëmijën tuaj ndërkohë që rriten sesi të jenë të shëndetshëm duke mos qenë duhanpirës.

Astma dhe sportet shkollore

Stërvitja është e rëndësishme për shëndetin e fëmijës, edhe pse mund të shkaktojë simptoma të astmës. Kërkoni këshillën e mjekut tuaj nëse fëmija juaj është duke marrë një shtrëngim gjoksi, frymëmarrje të vështirësuar, kollë, ose gulçim gjatë stërvitjes. Një vlerësim i plotë është i rëndësishëm për të parë nëse astma është duke shkaktuar simptomat – nëse është kështu, doktori juaj mund t’ju sugjerojë mënyrën për t’ju ndihmuar që të kontrolloni astmën e fëmijës tuaj.

Me një numër në rritje të profileve të larta të atletëve që flasin rreth të paturit e astmës, sportet dhe ushtrimet inkurajohen që të përdoren për fëmijët me astmë. Kjo do të ndihmojë për t’i bërë këta fëmijë të vetëdijshëm për menaxhimin e astmës së tyre në publik dhe për t’i inkurajuar ata për të qenë të shëndetshëm dhe aktiv.