Kërkim
i Avancuar
  1. Fillimi
  2. Vështërsia në gëlltitje
Akalazia-“Vështërsia në gëlltitje”

Çfarë është akalazia? Akalazia është një sëmundje e rrallë e muskujve të ezofagut (tubit të gëlltitjes). Termi akalazi do të thotë "pamundësi relaksimi" dhe i referohet paaftësisë së sfinkterit të poshtëm ezofageal (muskulit unazor i cili ndodhet midis sfinkterit të poshtëm d...

Kategoritë: