Kërkim
i Avancuar
  1. Fillimi
  2. Antiagreguesit

Përdorimet​ Preventivë tek komplikimet e iskemisë kardiake, preventivë e shkurtër (një muaj) tek infarkti i miokardit, tek pacientët me anginë jostabile që nuk reagojnë në trajtim me terapi konvencionale. Kundërpërdorimet​​ Hemoragji intern...

Kategoritë: 

Përdorimet​ Si ndihmës gjatë mjekimit me antikoagulues që merren oralisht për parandalimin e ndërlikimeve tromboembolike prej valvulave prostatike të zemrës, ndërsa i kombinuar më acid acetilsalicilik indikohet në sëmundjet trombotike ose në kardiopatitë iskemike (oksigjenim i ulët i muskul...

Kategoritë: 

Përdorimet Acidi acetilsalicilik ushtron veprim analgjezik (kundra dhimbjes), antipiretik (kundër temperatures) dhe antiinflamator prandaj indikohet për mjekimin e sëmundjeve reumatike dhe të çrregullimeve të tjera muskuloskeletore (duke përfshirë edhe artritin juvenil). Ai ushtron edhe veprim anti...