Kërkim
i Avancuar
  1. Fillimi
  2. Antibiotikët

Përdorimet​​ Trajtimi i infeksioneve të shkaktuara nga mikroorganizmat anaerobe; infeksionet protozoale në amebiazë dhe trikomoniazë; infeksione të lëkurës, të SNQ (sistemi nervor qendror), intra-abdominale (barkut); infeksionet sistemike (në gjak) anaerobike. Lokalisht për trajtimin e akne r...

Kategoritë: