Kërkim
i Avancuar
Kur duhet të fillojë të flasë fëmija dhe cilat janë fjalët e para që do të thotë

Kur duhet të fillojë të flasë fëmija dhe cilat janë fjalët e para që do të thotë

Shumica e fëmijëve flasin fjalën e tyre të parë nga mosha 10 deri në 14 muaj.

Kur fëmija të jetë rreth 12 muaj, do të mund të thotë 1-3 fjalë. Ato do të jenë fjalë të thjeshta dhe jo të plota, por ju do ta kuptoni. Ata mund të thonë “ma-ma”, ose “da-da”, ose të provojnë një emër për një vëlla ose motër, kafshë shtëpiake ose lodër. Nëse ata nuk i thonë këto fjalë 12 muajsh, nuk duhet të shqetësoheni, për sa kohë që ata po prodhojnë shumë tinguj, duket sikur po përpiqen të flasin dhe duket se ju kuptojnë. Ata duhet të përdorin gjeste, duke iu përgjigjur emrit të tyre dhe duke ndaluar aktivitetin kur dëgjojnë “jo”.

Nëse asgjë nuk përputhet mjaft me emocionin e dëgjimit të fjalës së parë, ose duke parë hapin e parë, zhvillimi i gjuhës gjatë këtij viti mund të jetë shumë argëtues. Ka shumë lojëra për t’u luajtur ndërsa fëmija juaj mëson fjalë.

Ngjarje të rëndësishme gjuhësore

Fjala e parë – Nëse fëmija nuk e ka thënë fjalën e tij të parë, së shpejti do ta flasë. Shumica e fëmijëve flasin fjalën e tyre të parë nga mosha 10 deri në 14 muaj. Fjalët më të vërteta do të ndjekin fjalën e parë.

Gjestet – Fëmija mund të përdorë shumë gjeste në mënyrë që të shfaqë reagimin se po ju kupton.

Pjesë të trupit – Rreth 15 muajsh, fëmija do të jetë në gjendje të tregojë disa pjesë trupi kur ta pyesni.

Emërtimi i objekteve të njohura – Ata mund të fillojnë në emërtimin e objekteve nga 12 – 18 muajsh.

Fjalori –  rreth muajit të 18-të, shumica e fëmijëve thonë rreth 10 fjalë. Pas muajit të 18-të përvetësimi i fjalëve rritet në mënyrë shumë të shpejtë

Emri – Deri në 24 muaj, fëmija duhet t’i referohet vetes me emër.

Udhëzime – Fëmija juaj duhet të ndjekë udhëzime midis moshës 12 – 15 muajsh. Deri në moshën 2 vjeç duhet të jetë në gjendje të kuptojë fjali të komplikuara.

Formimi i fjalive: Deri në moshën 2 vjeç duhet të fillojë të formojë fjali me 2-3 fjalë. Psh emri i tij dhe një kërkesë, ose emri juaj dhe një kërkesë (shembull: mama makina).

Fëmijët zotërojnë aftësi të ndryshme gjuhësore në mosha të ndryshme.

Fjalët ende nuk do të jenë perfektë. Fëmijët do të fillojnë të përdorë bashkëtingëlloret si d, n, t, të cilat prodhonen midis gjuhës dhe çatisë së gojës.

Kjo do të pasohet nga g, k dhe ng, të cilat prodhohen më larg brenda gojës