Kërkim
i Avancuar
QMF-1 QMF-1

QMF-1

  • Qendra e Mjekësisë Familjare-1 - Prishtinë

Doktorët në Bord

Nuk ka doktor në bord.

Rreth “QMF-1”

QMF në Prishtinë është Institucion publik parësor shëndetësor, i cili qëllim kryesor ka promovimin, ruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit të popullatës.

Shërbimet            –         Orari i punës
Mjekësia Familjare         07:00 – 20:00
Sherb.stomatologjik      07:00 – 20:00
Laboratori                        07:00 – 13:30
Gjinekologji                      07:00 – 15:00
Sherb. Vaksinimi             07:00 – 14:30

Shërbime të Ofruara

Mjekësi Familjare
Mjekësi Familjare 1 Shërbime
Stomatologji*
Stomatologji* 1 Shërbime
Gjinekologji
Gjinekologji 1 Shërbime
Laborator
Laborator 1 Shërbime