Kërkim
i Avancuar
  1. Fillimi
  2. Vizita mjekesore ne shtepi
Diarrea (barkëqitja)

Çfarë është diarrea? Diarrea, jashtëqitja e ujshme që ndodh më shumë se tre herë në ditë, është një problem i shpeshtë i cili zakonisht ndalon vetë pa asnjë trajtim të veçantë. Megjithatë diarreja e zgjatur në kohë mund të jetë shenjë e ndonjë problemi serioz. Njerëzit me diarre...

Kategoritë: