Kërkim
i Avancuar
  1. Fillimi
  2. Ndihma e Parë
Ndihma e parë për fëmijët dhe foshnjat

Mësimi i aftësive bazë të ndihmës së parë që mund të shpëtojnë jetën e një njeriu është parësor, por shpesh i neglizhuar. Në situata të papritura, do të jepnim shumë për të ditur se si të ndihmonim një fëmijë që po mbytet, digjet, po p...