Kërkim
i Avancuar
  1. Fillimi
  2. Mushkëritë dhe Frymëmarrja
Kanceri i mushkërive

Kanceri i mushkërive është shkaktari i tretë më i zakonshëm i vdekshmërisë në popullatë. Faktori i rrezikut më i rëndësishëm që e shkakton është duhanpirja (cigare, puro) aktive dhe ajo pasive. Faktorë të tjerë të njohur dhe të vërtetuar janë: ekspozimi ndaj ndotësve specifikë në ambientin...

Fibroza Kistikea

E njohur ndryshe si mucoviscidos, apo semundja fibrocistike e pankreasit është sëmundje auzomale recensive që prek funksionin e të gjitha gjëndrave ekzokrine. Si rezultat do te ketë anomali ne prodhimin e mukusit, sidomos ne mushkri dhe në aparatin tretës si rezultat i deficitit në mekanizmat e transportit...