Kërkim
i Avancuar
  1. Fillimi
  2. Arkiva
Faktorët e rezusit dhe shtatzënia

Gjaku i asnjë njeriu nuk është i njëjtë. Gjaku është i ndarë në grupe, më i njohuri është sistemi ABO në të cilën gjaku i një personi është regjistruar ose si A, B, AB apo O, në varësi të llojeve të kimikateve të identifikuara në qelizat e kuqe të gjakut. Kur dikush ka nevojë për një trans...

Transfuzioni i gjakut

Transfuzioni i gjakut nuk ka qenë një ndër opsionet e trajtimit mjekësor në fillimet e viteve 20. Transfuzioni u shfaq kur u zbuluan grupet e gjakut. Kush ka nevojë për transfuzionin e gjakut? Transfuzioni i gjakut është përdorur për të stabilizuar gjendjen...

Rezusi i gjakut

Gjaku i asnjë njeriu nuk është i njëjtë. Gjaku është i klasifikuar në një numër grupesh të ndryshme, më i njohuri është grupi ABO dhe grupi i rezusit. Kur dikush ka nevojë për një transfuzion gjaku, është e rëndësishme që transfuzioni të ndodh ndërmjet grupeve të njëjta të gjakut. Përndrys...

Trajtimi i hemofilisë: Terapia e zëvendësimit

Terapia e zëvendësimit është shtylla e trajtimit të hemofilisë dhe përfshin administrimin intravenoz (në venë), infuzion-in e plazma-s së gjaku-t ose rikombinimin e përqendrimeve për të zëvendësuar faktorin që mungon ose që është dëmtuar gjatë koagulim-it. Produktet që janë përdorur...

Presioni i ulët i gjakut

Presioni i ulët i gjakut (hipotension: tension i ulet i gjakut), zakonisht i referohet leximit të presionit të gjakut, në një mesatare nën 100/60 mmHg. Megjithatë, shpesh është i papërfillshëm, derisa të shkaktojë simptoma. Sa ulët është shumë ulët? ...

Kanceri i testisit

Kanceri që zhvillohet në testikuj është quajtur kanceri testikular (kanceri i testisit). Zakonisht vetëm një testikul është prekur dhe kanceri zakonisht haset në testikulin e djathtë. Nëse lihet pa u trajtuar, ai do të shpërndahet në të gjithë trupin. Dy llojet kryesore të kancerit testikular janë s...