Kërkim
i Avancuar
  1. Fillimi
  2. Shërbimet Mjekësore
  3. Spitali i Përgjithshëm Gjilan

Doktorët në Bord

Nuk ka doktor në bord.

Rreth “Spitali i Përgjithshëm Gjilan”

1.Menaxhmenti i Spitalit të Përgjithshëm Gjilan:

Drejtori Ekzekutiv-Dr Arsim Emini,

Drejtori Mjekësor -Dr Ukshin Ismaili,

Drejtoresha e Infermierisë -Vlora Shalaj,

Drejtori Administrates- Sevdail Ahmeti,

Kryetari i Këshillit Profesional Dr Blerim Bajrami.

2. Historiku i shkurtër i Spitalit të Përgjithshëm në Gjilan

Spitali i Përgjithshëm i Gjilanit është themeluar ne vitin 1947,ku është ndërtuar fillimisht

dispanseri për sëmundjen TBC ( në arkivin e qytetit të Gjilanit ekzistojnë disa të dhëna ku shkruhet se në Gjilan ka filluar të funksionoj fillimisht ambulanca që nga viti 1921 e pastaj është bërë transferimi i pajisjeve dhe personelit ne tjetër lokacion ku është rrit edhe gama e shërbimeve).

Ndërsa nga 1954 ka filluar te funksionoj Spitali në vazhdimësi duke u kompletuar me kuadro profesionale dhe reparte të reja. Spitali i Përgjithshëm i Gjilanit mbulon një hapësirë prej 184,646 banorësh në Gjilan, Kamenicë, Kllokot, Novobërdë, Partesh, Ranillug dhe Viti, me 10.0% të zonës së mbuluar në Kosovë.

Në vitin 2014, kishte 380 shtretër në spitalin e përgjithshëm të Gjilanit, që përfaqësojnë 10.1% të të gjithë shtretërve në spitalet publike.

Krahasuar me vitin 2008, numri i shtretërve në spitalin e përgjithshëm të Gjilanit ka qene 9 shtretër me teper apo ose 2.3% . Numri i shtreterve aktualisht eshte 364.

3. Repartet dhe shërbimet që ofrohen- stafi i mjekëve dhe infermierëve sipas reparteve:

-Departamenti për nëna dhe Fëmij:

1.1.Reparti i Gjinekologjisë, gjinekologë-obsteter-12; infermiere 37

1.2.Reparti Pediatrisë, pediater 6 ; infermiere 15

1.3.Reparti i Neonatologjisë, Neonatologë 6 infermiere 13

1.4 Reparti i Obstetrikes-Salla e Lindjes.

Departamenti i degëve Kirurgjike:

2.1.Reparti i Kirurgjisë, kirurgë të përgjithshëm 6; kirurgë tëmijëve 2 ; infermiere 14

2.2.Reparti i Urologjisë, urologë-4 ; infermiere 10

2.3.Reparti i Ortopedisë, ortopedë-5; infermiere 13

2.5.Reparti i Oftalmologjisë, oftalmologë-4; infermiere 5

2.6.Reparti i ORL (Otorinolaringologjisë) Specialist të ORL-6; maksilofacialë-2; infermiere11

Departamenti i Anestezionit me mjekësin Emergjente:

3.1. Shërbimi i Anestezionit, anesteziologë 6 ; anestezistë-9

3.2. Shërbimi i Kujdesit Intenziv, infermiere-15

3.3.Shërbimi i Emergjencës, specialist të emergjencës -3 infermierë-29

3.4. Trakti Operativ. Infermiere instrumentare-18

-Departamenti i sëmundjeve të mbrendshme:

4.1. Reparti i Sëmundjeve të brenshme-Internë, internistë- 14; infermiere-23

4.2.Reparti Koronar me kujdesin Intenziv , kardiologë-3 infermiere-9

4.3. Reaparti i sëmundjeve të krahërorit, pulmologë-4 infermiere-15

4.4.Reparti i sëmundjeve të lëkurtës-Dermatovenerologjija, dermatologë-6; alergolog-1; infermiere-2

4.5.Reparti i sëmundjeve ngjitëse-Infektiva, infektologë- 6; infermiere-11

4.6.Repartii Hemodializës, nefrologë-2; infermiere-15

4.7. Reparti i Neurologjisë. Neurologë-3 infermiere-15

4.8. Reparti i Psikiatrisë. Psikiatër-3 infermiere-8

-Departamenti I Diagnostikës:

5.1.Shërbimi i Biokimisë, biokimist-1; patologë-4;infermierë laborantë-12

5.2.Shërbimi Radiologjisë, radiologë-4; infermiere-15

5.3.Sherbimet e Terapisë Fizikale, fiziatër-3; fizioterapeutë-5

5.4.Sherbimet për pacient jashtëspitalor-Poliklinikat.

5.5.Barnatorja, farmacistë-3; tek. të farmacisë 2

5.6. Patologjia me morg.

-Departamenti i Administratës dhe sherbimeve ndihmëse:

6.1. Zyra për cilësi të shërbimeve,

6.2. QEV,

6.3 .Njësia e Përsonelit,

6.4. Njësia për financa

6.5. Njësia e Prokurimit,

6.6. Shërbimet teknike,

6.7. Sterilizimi Qendror,

6.8. Lavatorja,

6.9. Transporti dhe autoparku,

6.10. Inseratori/impianti,

6.11.Shërbimi i bioingjieris,

6.12. I.T.

4 – Shërbimet ambulantore që ofrohen sipas ditëve dhe profileve.

Në ambulance/Poliklinika nga e Hëna deri të Premten ofrohen këto shërbime ambulantore:

-Ambulanca e Infektives kryen kontrolla specialistike çdo dit pune,

-Ambulanca e Neurologjisë kontrollat specialisteke çdo dit pune –( EEG vetem të enjten ),

-Ambulanca Internës 1 dhe 2

-Kontrollat specialistike internistike çdo ditë,

a) Kardiologjike ( të marten ,të mërkuren dhe premten),

b) Gastroenterologjike ( të martën,të mërkurën ),

c) Endokrina ( të hënen,të martën, të merkurën ),

d) Reumatologjia ( të enjten,të premten ),

e) Ekg- çdo ditë pune.

-Ambulanca e Dermatovenerologjisë

-Kontrollat specialistike çdo ditë( intervemnimet me azot çdo ditë, elektrokauterizim çdo ditë),

-Alergologu-kontrolla të enjten .

-Ambulanca e Psikiatrisë për të rritur çdo ditë,

-Ambulanca e Psikaitrisë për fëmijë të hënën,

-Psikologu kontrollimet psikologjike të martën ,enjten dhe të premten.

-Ambulanca e Ortopedisë kontrollat specialistike çdo ditë ( kontrolla,imobilizime lidhje intervenim qdo ditë, ultratingulli I kerdhokullave te bebet çdo ditë )

-Ambulanca e ORL kontrollat specialistike dhe audiogrami çdo ditë ,intervenimet të enjteve ,

-Ambulanca e Urologjisë kontrollat specialistike çdo ditë,

-Ambulancat e Kirurgjisë për të rritur kontrollat specialistike çdo ditë ,

-Ambulancat Kirurgjike për fëmijë ( të hënen,të merkurën dhe të premten ),

-Ambulnca Pediatrike kontrollimet specialistike çdo ditë pune,

-Ambulanca e Neonatologjisë kontrolla specialistike çdo ditë ,

-Ambulanca Gjinekologjike çdo ditë ( dhoma e pranimit gjinekologji )

5. -Shërbimet administrative që ofrohen:

-Shërbime nga Zyra e Personelit,(Arkivi i spitalit dhe sherbimi I historive per pacientë)

-Sherbime nga Zyra Financave edhe për Institucione tjera që janë pjesë e SHSKUK që ju mungojn kuadrot ,

-Sherbimet nga Zyra e Prokurimit-Kryen edhe sherbime për Qendren e Shëndetit Mendor në Gjilan ,

-Sherbime Juridike ku kryejm edhe shërbime për Qendren e Shëndetit Mendor në Gjilan ,

-Sherbimet e Bioingjieriës,

-Sherbimet e I.T,

-Sherbimet nga Impianti ku kryejm shërbime për tër Regjionin e Anamoraves duke përfshirë edhe ambulancat shëndetësore dhe spitale private.

6. – Numri total i stafit, mjekë- infermier/e dhe punëtorë të profileve tjera teknike- administrative.

Mjekë……………………………………………………116

Infermierë……………………………………………….319

Punëtorë administrative dhe teknikë………………103

Numri total i personelit në S.P.Gjilan……………..538

7. -Kontakt numri i Spitalit dhe e-maili

Numri fix në qendren e thirrjeve në Spitalin e Përgjithshëm Gjilan 0280310113

8. -Kontakt numri i ambulancave specialistike

Nuk ka numer fix në Poliklinika

burimi i te dhenave te cekura me larte.

Shërbime të Ofruara

Alergologji & Imunologji
Alergologji & Imunologji
Anesteziologji
Anesteziologji
Dermatologji
Dermatologji
Endokrinologji
Endokrinologji
Fiziatri me Rehabilitim Fizikal
Fiziatri me Rehabilitim Fizikal
Gastroenterologji
Gastroenterologji
Gjinekologji
Gjinekologji
Infektologji
Infektologji
Kardiologji
Kardiologji
Kirurgji e Përgjithshme
Kirurgji e Përgjithshme
Kirurgji e Fëmijëve
Kirurgji e Fëmijëve
Laborator
Laborator
Mjekësi Emergjente
Mjekësi Emergjente
Neonatologji
Neonatologji
Nefrologji
Nefrologji
Neurologji
Neurologji
Obstetrikë & Gjinekologji
Obstetrikë & Gjinekologji
Oftalmologji
Oftalmologji
Ortopedi
Ortopedi
Otorinolaringologji
Otorinolaringologji
Pediatri
Pediatri
Psikiatri
Psikiatri
Pulmologji
Pulmologji
Radiologji
Radiologji
Reumatologji
Reumatologji

Galeri