Kërkim
i Avancuar
  1. Fillimi
  2. Doktorët
  3. Dermatologji

11 përshtatje u gjetën

Mybera Ferizi Mybera Ferizi

Prof. Dr. Mybera Ferizi

  • Dermatovenerolog
  • 0 Përshtypjet
Prishtinë 0 Vota Nuk është në dispozicion
Vushtrri Hën, Mar, Mër, Enj, Pre, Sht, Die 24/7 në dispozicion
Gjakovë Hën, Mar, Mër, Enj, Pre, Sht, Die 24/7 në dispozicion
Ferizaj Hën, Mar, Mër, Enj, Pre, Sht, Die 24/7 në dispozicion
Mitrovicë Hën, Mar, Mër, Enj, Pre, Sht, Die 24/7 në dispozicion
adds
Pejë Hën, Mar, Mër, Enj, Pre, Sht, Die 24/7 në dispozicion
Prizren Hën, Mar, Mër, Enj, Pre, Sht, Die 24/7 në dispozicion
Gjilan Hën, Mar, Mër, Enj, Pre, Sht, Die 24/7 në dispozicion
Cen Morina Cen Morina

Dr. Cen Morina

  • Specialist i Dermatovenerologjisë
  • 0 Përshtypjet
Prizren 0 Vota Nuk është në dispozicion
SHSKUK SHSKUK

SHSKUK

  • Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës
Prishtinë Hën, Mar, Mër, Enj, Pre, Sht, Die Doktorët në Bord: 8 24/7 në dispozicion