Kërkim
i Avancuar
  1. Fillimi
  2. Shërbimet Mjekësore
  3. Spitali i Përgjithshëm Prizren

Doktorët në Bord

Nuk ka doktor në bord.

Rreth “Spitali i Përgjithshëm Prizren”

Spitali Rajonal është i vetmi Spital i përgjithshëm i nivelit sekondar në Prizren dhe është i vendosur ne pjesën jugore të qytetit , në rrugën Shehë Emini , pa numër.Filloi punën në vitin 1930 dhe ka një traditë të pandërprerë deri me tani.Spitali Regjional i Prizrenit momentalisht ka 517 shtretër me 759 punëtor dhe i shërben një popullate me një numër të përafërt prej
500.000 banorëve që i mbulon gjashtë komunat: Dragash, Rahovec, Malishev, Suharek, Mamushë dhe Prizren.Spitali përbëhet prej 5 departamenteve mjekësore dhe një jomjekësorë të cilët ne veh’te kanë 26 reparte dhe shërbime të ndryshme mjekësore.

Kompleksi spitalor përbëhet prej 7 objekteve spitalore me një sipërfaqe të përgjithshme prej 22.000 m² ku janë të vendosur repartet dhe shërbimet mjekësore dhe prej 2 objekteve përcjellëse në një sipërfaqe prej 1.200 m² ku janë të vendosura shërbimet përcjellëse/lavatorja dhe ngrohtorja.

Spitali i Prizrenit ofron këto shërbime :

1. Departamenti për Nena e fëmijë
1.1-Pediatria
1.2-Gjinekologjia
1.3-Akusheria me maternitetit dhe
1.4-Neonatologjia

2. Departamenti i degëve kirurgjike
2.1-Kirurgjia e përgjithshme
2.2-Urologjia
2.3-Ortopedia
2.4-Orl
2.5- Oftamologjia

3. Departamenti i degëve internistike
3.1-Interna e përgjithshme
3.2-Njësia koronare
3.3-Shërbimi Dializës
3.4-Neurologjia
3.5-Pneumoftiziologjia me disp.antituberkulare
3.6-Infektive
3.7-Dermatologjia

4. Departamenti i psikiatrisë
4.1-Psikatria e pergjithshme
4.2-Kujdesi intensive me psikiatrine forensike
5. Departamenti i Emergjencës me anestesion
5.1-Emergjenca
5.2-Anestezioni me reanimacion
5.3-Kujdesi intensive qendrore
6. Departamenti I Diagnostifikimit
6.1-Laboratori biokimik me mikrobiologji
6.2-Transfuzioni gjakut
6.3-Fiziatria
6.4-Farmacia Qendrore
6.5-Radiologjia
6.6-Patologjia me mjekësinë ligjore
9.4-Bioinxhinjeret

Spitali Rajonal është i vetmi Spital i përgjithshëm i nivelit sekondar në Prizren dhe është i vendosur ne pjesën jugore të qytetit , në rrugën Shehë Emini , pa numër. Filloi punën në vitin 1930 dhe ka një traditë të pandërprerë deri me tani. Spitali Regjional i Prizrenit momentalisht ka 517 shtretër me 759 punëtor dhe i shërben një popullate me një numër të përafërt prej
500.000 banorëve që i mbulon gjashtë komunat: Dragash, Rahovec, Malishev, Suharek, Mamushë dhe Prizren. Spitali përbëhet prej 5 departamenteve mjekësore dhe një jo mjekësorë të cilët kanë 26 reparte dhe shërbime të ndryshme mjekësore.
Kompleksi spitalor përbëhet prej 7 objekteve spitalore me një sipërfaqe të përgjithshme prej 22.000 m² ku janë të vendosur repartet dhe shërbimet mjekësore dhe prej 2 objekteve përcjellëse në një sipërfaqe prej 1.200 m² ku janë të vendosura shërbimet përcjellëse/lavatorja dhe ngrohtorja.

Drejtori ekzkeutiv – Dr. AFRIM AVDAJ Kirurg-Endoskopist
Drejtori mjekësor- Dr.Lumnije Hoxha,oftamologe
Drejtori operatives- Qazim Gashi,jurist
Drejtori infermierisë- u.d.Shyqri Hasani< < tel : +38329222222 www.spitali-prizren.com

KORRIK – 2022
KONTAKT NR. TEL.
EMERGJENC Vizita në emergjen. 045-104-230
vendosja e gipsit  
Opservime  
Fashorja  
Aksidente  
EKG  
ANSTEZIONI ANSTEZION – Vizita specialistike  
OTORINOLARINGOLOGJI – ORL ORL-vizita 045-104-281
Inhalime  
Pastrimi i veshve  
Audiomet+ Timpa.  
Shiqim mikroskop.  
heqja e pejve  
enoskopija efytit  
Përpunimi i plagëv  
Ripunim i frakturav  
Qelje e apc. dhe dre  
Frenullim  
Tualet e plagëve  
Ndrrimi i kanilave  
Heqja e trupa. t’huaj  
OFTALMOLOGJI Oftalmologji 045-104-280
Perimetria  
Përpunim i plagëve  
Shpërl.e kana. t’loti  
Injektimi i sek.c  
Heqja e pejve  
KIRURGJI Kirurgji vizita 045-104-279
Tualet dhe Fashime  
Heqja e pejve  
INTERVENIME  
Vizita rektale 045-104-278
Eho kirurgjike  
UROLOGJI Vizita Urologjike  
Cistoskopi-Repart  
Eho urologjike  
Kateterizime  
Tuale dhe fash.i varr  
ORTOPEDI Ortopedi vizita 045-104-277
Pastrimi i plagëve  
EHO kukave  
Vendos. dheheq.gip.  
INTERNO Vizita internistike 045-104-285
Vizita Gastroskopike 045-104-286
Gastroskopi  
Rektoskopi  
Eho abdomeni  
Ergometri 045-104-287
Hollter  
Eho kardiologji  
EKG  
Kolonoskopi  
NEU Neurologji vizita 045-104-282
EEG  
EMNG  
DAT Vizita 045-104-290
Bronkoskopi-Spirometri  
Laboratori  
Dermatologji vizita 045-104-254
Psikiatri vizita 045-104-258
Dializa 045-104-251
INF Infektive vizita 045-104-252
Eho  
Neonatologji 045-104-289
GJINEKOLOGJI Gjinek. Vizita 045-104-288
Eho gjinekol  
CTG  
Aborte  
Papa  
Strisho vaginale  
Tualet dhe fashime  
Vendosja e spirales  
Vizita konziliare  
Pranime në reparte  
PED Pediatri vizita 045-104-209
Eho Pediatri  
Ambulanca Specialistike  
OBSTETRI Obstetrika Vizita 045-104-206
Eho  
CTG  
Vizitat konziliare  
Pastrimi i plagëve  
AS  
EKG  
Terapia Fizikale Numri i vizitave 045-104-254
Numri i pranimeve  
Ne tretman ditor  
procedura terapeutike gjat muajit  
Laboratori Numri i pac. Spitalor 045-104-263
Nr. i pac. në emergjenc  
Nr.i pac. Ambulantor  
Referimet nga KPSH  
Nr. I analizave gjithsej  
Transfuzioni Vizita Specialistike 045-104-264
Venenepunksion  
Grupi I gjakut  
Rh Faktori  
Coombos: Direkt  
 Indierkt  
Rh Antitrupat  
Interakcionet  
PTT  
HCV, HIV, etj  
PATOLOGJIA BIOPSIT 045-104-268
PAPA TESTET  
CITOLOGJIT  
RENTGENI  
Pacient 045-104-267
Numri I filmave reg.
C-TH-LS-
Duodenumi
Esofagut
Abdomen
IVP-Retrografi
Ostep
Stomak iriogr
Gjinekologji hsg
Tor-pulmo
Fistula Graf holan
ekstremitete
Craniogram
Ultra zë
CT-
Mamografi

burimi i te dhenave te cekura me larte.

Shërbime të Ofruara

Alergologji & Imunologji
Alergologji & Imunologji
Anesteziologji
Anesteziologji
Dermatologji
Dermatologji
Endokrinologji
Endokrinologji
Fiziatri me Rehabilitim Fizikal
Fiziatri me Rehabilitim Fizikal
Gastroenterologji
Gastroenterologji
Gjinekologji
Gjinekologji
Infektologji
Infektologji
Kardiologji
Kardiologji
Kirurgji e Përgjithshme
Kirurgji e Përgjithshme
Laborator
Laborator
Mjekësi Emergjente
Mjekësi Emergjente
Nefrologji
Nefrologji
Neonatologji
Neonatologji
Neurologji
Neurologji
Obstetrikë & Gjinekologji
Obstetrikë & Gjinekologji
Oftalmologji
Oftalmologji
Ortopedi
Ortopedi
Otorinolaringologji
Otorinolaringologji
Patologji
Patologji
Pediatri
Pediatri
Psikiatri
Psikiatri
Pulmologji
Pulmologji
Radiologji
Radiologji
Reumatologji
Reumatologji